Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Scheduled on

Thursday 15:30 16:00

Tagged as

Ἱδρύθη τό ἔτος 1924 ὡς Μητρόπολις Αὐστραλίας. Τό 1947 μετωνομάσθη εἰς Μητρόπολιν Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας, τό δέ ἔτος 1959 ἀνεδείχθη εἰς Ἀρχιεπισκοπήν. Κατά τό ἔτος 1970 ἀποσπασθείσης τῆς Νέας Ζηλανδίας, ὡς αὐτοτελοῦς Μητροπόλεως, ὠνομάσθη Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας. Περιλαμβάνει τήν Αὐστραλίαν, Τασμανίαν καί Νέαν Γουϊνέαν.

Διοίκησις: Ἕδρα• τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς Σύδνεϋ. Ταχ.

διεύθυνσις Γραφείων: 242 Cleveland Street, Redfern, Sydney, N.S.W. 2016, Australia.

Τηλ. +61-2-9690.6100 (10 γραμμαί). Fax. +61-2-9698.5368.

Website: www.greekorthodox.org.au


Read more

Hellenic Radio 1683am

Current track

Title

Artist